Årsmøte i klubben

Postet av Steinkjer Volleyballklubb den 21. Mar 2021

Innkalling Årsmøte
Styret i SVBK kaller inn medlemmene til årsmøte 21. april 2021, kl. 20.00-22.00.
Møtet vil foregå på teams, og møtelink blir sendt pr. epost til alle påmeldte.
Påmelding gjøres til: irene.sand@gmail.com
(mottas gjerne senest 20. april)
Og, trykk gjerne "skal" i facebookarrangementet når du vet at du har en plan om å komme 😉
Ordinære årsmøtesaker i henhold til vedtektene.
Saker som ønskes behandlet av årsmøte må være styret i hende senest 12.04.21.


Mvh styret i SVBK/
Irene, Gregorio, Stine, Morten, Jannicke, Bjørn Ove og Siv Anita

Agenda Årsmøte:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta budsjett
9. Behandle organisasjonsplan
Forslag til klubbguide her
10. Foreta valg

Sakspapirer Årsmøtet

Møtelink i Teams, her


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.