kLUBBHÅNDBOK

Vi har fått klubbhåndbok.

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om Steinkjer Volleyballklubb og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.  

Klubbhåndboka er laget av styret etter innspill fra komiteer, utvalg, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.  

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.  


Klubbhåndboka finner du her: 

https://www.steinkjervolleyballklubb.no/storage/files?uid=1101412046&pfi=63524