Klubben ble stiftet av Kate og Anders Sønstebø i 1996.

Jannicke Thingstad, Veronica Kaldahl og etter hvert Jan-Helge Asperheim drev klubben på midten av 2000-tallet.

Bjørn Ove Elvestad og etter hvert Ingunn Vesterdal holdt aktivitet i klubben fra … til 2013.


Solveig Skjei Knudtsen, Irene Sand og Stine Kvalø Nordseth flyttet "tilbake" til Steinkjer og bisto Bjørn Ove og Ingunn i klubbdrift og aktivitet fra 2013 - og etter den tid har vi sakte med sikkert vokst og vokst.


I 2015 rapporterte vi 56 volleyballutøvere

I 2016 rapporterte vi 14 sandvolleyballaktive og 67 volleyballaktive
I 2017 rapporterte vi 29 sandvolleyballaktive og 83 volleyballaktive
I 2018 rapporterte vi 38 sandvolleyballaktive og 150 volleyballaktive
I 2019 rapporterte vi 49 sandvolleyballaktive og 171 volleyballaktive
I 2020 rapporterte vi 43 sandvolleyballaktive og 159 volleyballaktive
I 2021 rapporterte vi 54 sandvolleyballaktive og 75 volleyballaktive (alle medlemmer må ha betalt kontigent innen 31.12.2021 for å bli rapportert. Koronabegrensninger på 20 spillere pr. gruppe inkl trenere/voksne).
2022-2023

Styret består av:
Leder: Siv Anita Krokstad
Epost: siv.anita.krokstad@verdal.kommune.no
Mobil: 47688881


Styremedlemmer:
Bjørn Ove Elvestad (b_elvestad@hotmail.com/bjoelv1@steinkjer.kommune.no)
Morten Austheim (austheim@gmail.com) (permisjon fra sitt verv)
Jannicke Thingstad (jannicke.thingstad@gmail.com)

Odd Håvar Skevik (ohskevik@gmail.com)

Varamedlemmer:
Irene Sand (irene.sand@gmail.com)

Postadresse Steinkjer VBK v/Siv Anita Krokstad, Nordskagvegen 8, 7655 Verdal
Kontonummer: 4212 05 89606

I perioden 2017-2019 gjennomførte vi klubbutvikling med klubbveieleder i NVBF, Kate Sønstebø. Vi laget en handlingsplan for sesongen 2017-2018. og starter arbeidet med et virksomhetsplan som skal gjelde fra 2019 og fremover i tid. Virksomhetsplanen skal jobbes med høsten 2019 - Klbbhånboka ble ferdig høsten 2022

Visjon i Steinkjer VBK:

«Steinkjer Volleyballklubb skal være et synlig idrettsalternativ for barn, ungdom og voksne»

Våre verdier:
# Åpen
# Engasjert
# Idrettsglad


Hvem gjør hva, sesongen 2021-2022


Siden er under arbeid